maanantai 1. kesäkuuta 2009

Oikeaa tatsia sielujen tavoitteluun moniaistisuudella

Kevään päättävällä Elämysklubilla esiteltiin erästä digitaalisen markkinoinnin palvelu- ja ansaintaratkaisua moniaistiselle elämysmarkkinoinnille, Ajatus Oy:n kehittämää Matkakumppania. Matkakumppanin seurassa toimitusjohtaja Taina Torvela peräänkuulutti kokonaisvaltaista markkinointia sielujen tavoittamiseksi. Aistien huomioiminen lisää huomioarvoa, erilaistumiskykyä, muistijälkeä, asiakasuskollisuutta sekä palvelun suosittelemista kavereille. Tainan mukaan moniaistinen matkailumarkkinointi on nykyajan vaatimus!

Tainan alustusta täydensi hyvin Jaakko Leikon alustus siitä, miten aistien käyttö onnistuu konkreettisesti ja teknisinä ratkaisuina matkailumarkkinoinnissa. Jaakko työskentelee moniaistisen tilasuunnittelun parissa Tekesin rahoittamassa Mmm. Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä -hankkeessa Laurean ammattikorkeakoulussa. Jouluna 2009 on tavoitteena avata Helsinki-Vantaan lentokentälle Suomen imagomarkkinointia tukeva moniaistinen markkinointitila.

Mille safari tuoksuu – entä Suomi?

Tainan mukaan jokaisen yrityksen design managementiin on kuuluttava tietoinen aististimulointi. Jouko Kaunisvaara totesi tähän, että sitähän tehdään jo, vaikkakin tiedostamatta ja negatiiviseen suuntaan: safari tuoksuu oppaan myötä nuotiosavulle, moottorikelkkojen pakokaasulle sekä vanhalle viinalle. Sen lisäksi, että tuoksut ovat kulttuurisidonnaisia, voidaan myös eri maille löytää eri tuoksut, kuten Tuija Kauppinen toi esille. Mille Suomi tuoksuu?

Minni Haanpää ehdotti rohkeasti haastamaan visuaalisen ylivallan: priorisoimalla toisia aisteja voidaan mahdollisesti löytää jotain uutta. Esimerkiksi pimeässä näköaistilla ei ole enää ensisijaista merkitystä, minkä takia tässä uudessa tilanteessa voisi aistiksi nostaa sosiaalisuuden, kuten Mika Kylänen toi esille.

Osaamista tarvitaan

Teknologian avulla voidaan päästä lähemmäksi asiakasta, mutta jos liian lähellä toimitaan liian huonosti, voi sillä olla kohtalokkaat seuraukset. Mutta asialla on toinenkin puolensa. Pitääkö myös asiakkaita kouluttaa uudenlaisen markkinointitavan käyttöön, Satu Luiro kysyi. Yhteyksiä moniaistisen matkailumarkkinoinnin kohdalla löytyi Elämysklubillakin aiemmin alustaneen Margit Sjöroosin Stress Free Area -konseptiin.


Jaakon lukuvinkki:
Isacsson, Annica & Leena Alakoski (2009) Using multiple senses in tourism marketing. Congress paper. 4th International Scientific Conference “Planning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”. Pap189 – Rhodes, Greece 3-5 April 2009.


. s a n n a & m i k a .

Ei kommentteja: